kolmapäev, 25. oktoober 2017

Erast Parmasto memuaarid


Erast Parmasto memuaarid tasuvad lugemist. Need leheküljed olid aga ühed mõtlemapanevamad.
teisipäev, 24. oktoober 2017

Jahimehed-metsamehed - kui palju on "eiolepalju"?Ah et küsimus VÕIB puudutada eetikat? Ma ei tea, kas probleem ajakirjanikus ja kirjutamisstiilis või milleski muu? Igatahes kui mõnegi metsakasvata omakirjutatud mõtteid lugeda, siis jääb väga sageli mulje, et oluline pole loodus, vaid rahaprotsess. Ning looduskaitse on suhteliselt mõistetamatu mõiste. Puiduärimeestest Emajõe kallastel ma ei räägi siinkohal üldse..
Kas aga jahimehed märkavad looduse ilu? Kindlasti on neid, kes märkavad! Tõnis Korts nende hulka ei paista kuuluvat! Vist on tegu äärmusliberaali tüüpi inimesega, sest nagu nemadki, hakkab ta kohe rääkima külalislahkusest või siis õigemini võõravihast!?

Ta nimetab Eestis kütitavaid veelindude koguseid marginaalseteks ning leiab, et teema on mõne kontekstist välja kistud fotoga emotsionaalselt üle paisutatud.
"Kui eelmisel aastal kütiti Eestis 12 000 veelindu, siis Soomes 400 000 kuni 600 000 veelindu. See arv on meie hinnangul siin marginaalne, nii väike," leiab Korts.
Korts ütleb, et ka eestlased käivad näiteks Soomes metsise- ja tedrejahil, mistõttu peaks eestlased olema sallivamad ka Eestis käivate jahituristide suhtes.
"Eestlastel on nii suur võõraviha, me peaks ise peeglisse vaatama. Suhtume siin turistidesse nagu seal "Kevades" öeldi, et mis nad siia tulevad meie õue peale kaklema. Aga me oleme Euroopa Liidus, meil on piirid lahti, hea meelega võtame vastu küll abiraha, aga me peaksime ka inimesi vastu võtma. Ei maksa erutuda, tuleb selgitada oma kultuuritaustu," näeb ta lahendust hoopis oma jahinduse hea tava selgitamisel.

No see on tase omaette! Kelle teie hinnangul sellised numbrid väikesed on? Jah, ikka peame inimesi vastu võtma. Päris hädalisi näiteks. ja muidugi külalisi. Aga kas selline külaline on tore, kes kodumaal tapab linde arutul hulgal, mitte toiduks vaid tapakirest? Kui palju tapeti linde NG loos kirjeldatud juhtumitel Itaalias? Seda Korts ei tea? Igal aastal? Ja oh sa nunnukene, küll on ikka paha lugu, et inimesed mõttetu tapmise peale ERUTUVAD, eks ole!? Itaallased ju kodumaal erutuvad ka, ainult et tapmise mõnust! Ja nad peaks siin järsku rahunema, kuulates Kortsi loengut kultuuritaustast? Miks see siis siiani pole mõjunud?

Nagu paljud metsamehed ei saa ega hakkagi aru saama, mis on liiga suur raiemaht, nii ei saa ka loomatapja aru, kus on piir! Sest mõlema puhul on murekohtadeks looduse  ning ENNETAVA kaitsevajaduse mittemõistmine! Siinkohal ütlen, et otse loomulikult me ei peagi keelustama jahiturismi! Mitte mingil juhul! Kuid piirid peavad olema paigas, sest nagu Kortsi jutu järgi aru saab, siis eetikast ja seadustest ja elust on ikka väga vildakad arusaamad.

Miks me ei peaks oma kodus muretsema? Ja mis puutub siia abiraha? Altkäemaksuna või? Eriti tore on muidugi näide (mis vast kõige tabavamalt väljendab mittearusaamist loodusest), et MEIE käime ju ka Soomes metsiseid ja tetri jahtimas! Aga kas me peame käima? Ja KUI PALJU me peame käima tapmas? Linde, kelle arv meil endilgi aina väheneb! Nagu vähenevad paljude teiste lindude arv rändel. Itaalias ja mujal toimuv tapatalgu on ju üks osa sellest?

Ornitoloogid püüavad teha, mida suudavad, lindude ehk siis meie endi kaitseks. Aga raha võim käib üle? Looduskaitse Selts on meil lausa varjusurmas. Või hoopiski riigi "palgal" ja seepärast pole ka selgroogu? 

"Põhjus on selles, et inimesed on erinevates kultuuriruumides. Seaduserikkumisega siin tegemist pole, on eetikaküsimus, kas meeldib või mitte, kui pannakse jahipilt üles," hindab Traks küsimuse emotsionaalseks.

Ja ametnik ei näe, et ehk on eetikaküsimus hoopis pildil olevates tapetud elusolevuste arvus? Aga nojah, eks see olegi kellegi arusaam vist eetikast!? Nagu peetakse loomulikuks ka igasuguste tapetud jahiloomade eksponeerimist, seda siis ka laste ees! Ning vaid emotsionaalsus saabki siin olla reageeringuks. Peaks tuimalt vahtima?

Aga eks loomulikult mängi siin rolli erinevused kultuuriruumides! Meil oma ruum, sealpool aga liberaalide pidevalt räägitud "euroopalikud väärtused"! Nii nagu muudeski asjades, avaldub ka siin rahamaailma "väärtused". Ja muidugi just nendesamade liberaaläärmuste "väärtused".

"Keskmiselt lastakse ikkagi neli lindu inimese kohta päevas, ülemäärast laskmist siin ei ole," on Traks veendunud. "Praegu nad võivad lasta, palju jaksavad, aga nad ei jaksa nii palju, et sellest probleem tekiks.”

Milline probleem? Ja miilisest arvust see tekib? Ehk siis ei saa ametnik aru probleemi olemusest?

Aga muidugi pole siin põhjust imestada ka Rainer Vakra arusaama üle. Sest miks ikka seadusi rakendada ja piiranguid tekitada? Teeme hoopis ühe bürokraatliku litsenseerimise, sest liberaalide arvates aitab just bürokraatia!? Inimlikkus pole ju oluline?

Nii metsa- kui jahiteemadel jääb ikkagi põhiküsimuseks hoolimise olemasolu inimeses. Sest ükskõikseid inimesi ei tohiks me keegi enda kõrval näha soovida!? Paraku neid on, nagu tõestab ka Korts. Kui palju siin aga rullib meist üle tapakirg või raha, jääbki ka selle loo puhul lahtiseks küsimuseks.

pühapäev, 22. oktoober 2017

Pangodi järv.


Sain juhusliku autoga Pühajärvelt Pangodi järve äärde. Aitäh!!!


Pangodi järve ilu on teada-tuntud.
Järve ääres on ka mänguplats ja siinpool ka kaks RMK lõkkekohta oli vist.Mänguplatsi puudel leidub ka seeni.
Üpris palju oli siin märgata ka rästaste rännet.
Kuid RMK lõkkeplatsil polnud grammigi puid. Kas siis pole vaevutud puid tooma või hoopiski on kohalikud need ära vedanud? Selliseid asju esinevat üle Eesti üpris tihti.


Aga siinsamas ujumiskoha juureski proovisin mõnuga mitut moodi vaate imelisust tabada. Tõsi, vastui päikes, aga mis teha, kui just sel kaldal olin.
Mingid turistid kooserdasid ka mööda Eestimaad.... Kas see on mõne ministri tubli töö tulemus vm, ei oskagi öelda!


Paadid ja kalamehed kuuluvad ikka järvede juurde!Puukujusid Eestimaal kohtab ja see on armas.


Küll aga torkas silma sagedane võsa matkarajakese ääres, mis siis üpris häirivalt vaateid sulgeb!


Muidugi on ka sellistel, läbi puude-okste pildistatud vaadetel oma ilu, aga....


Eramaja juurest avanes samuti  ilus vaade ja miks mitte seda pildistada koos majaga ja inimlooduga.Teine lõkkekoht.Kodud (selliste) järvede juures on muidugi ilmselge vedamine. Ning lisaks annavad need vaadetele veel paljugi juurde!Aga siinsamaski, kas need mõned lepad ikka peavad siin olema? Ehk saeks kütteks?Leidus muidugi ka seeni.
Peaks siis mittesöödav soomusmampel olema.
Kus on järv, seal on ka kala....
Ja siingi võsa kohati liiga palju varjab vaadet.
Kalarestorani soovitan aga kindlasti külastada. Ka "kalasupp klassikaline põhjamaine" oli väga hea, isegi hoolimata mittepõhjamaisest paprikast seal sees. Mida kindlasti ei tohiks. Hea kalasupi võlu ongi lihtsus!


Ja õnneks oli restoranist vaade avatud ning loomulikult ilus!Selle aasta viimase kiilid vast....Vaade?
Ja seened olid juba külmavõetud....

Bussi asemel hääletasin. Ja vedas. sain autoga ....  Annelinna! Maakonnabussidega ju ei saa!